VISA 491 Diện Tay Nghề Vùng Chỉ Định Úc

Đây là một loại thị thực tạm thời, dành riêng cho các lao động có kỹ năng mong muốn tạo dựng cuộc sống và làm việc tại các vùng nông thôn của Úc.

Visa Subclass 491 là một loại visa tạm trú được bảo lãnh bởi vùng lãnh thổ chỉ định hoặc người thân đã định cư tại đó. Visa này cho phép đương đơn và gia đình sống và làm việc trong vùng lãnh thổ đó trong vòng 5 năm trước khi họ có thể trở thành thường trú nhân Úc.

VISA 491 không cần doanh nghiệp Úc hỗ trợ về việc làm

Quyền lợi: 

 • Sinh sống và làm việc tại Úc trong vòng 5 năm. 
 • Bảo lãnh gia đình và người thân
 • Sống, làm việc và học tập tại khu vực được chỉ định của Úc. 
 • Tự do nhập cảnh Úc bất kỳ lúc nào trong thời gian thị thực còn hiệu lực. 
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng
 • Có thể nộp đơn xin VISA 191 thường trú sau 3 năm kể từ khi được cấp visa.

Yêu cầu:

 • Dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn.
 • Tiếng Anh: đạt tối thiểu 6 điểm IELTS cho mỗi kỹ năng.
 • Đạt ít nhất 65 điểm theo thang điểm di trú.
 • Vượt qua kỳ thẩm định tay nghề (Skill assessment) của các cơ quan có thẩm quyền của Úc.
 • Công việc đương đơn được đề cử phải thuộc danh sách nghề nghiệp được Chính phủ Úc chấp thuận.
 • Đương đơn cần được đề cử bởi một tiểu bang/ lãnh thổ. Nếu không, đương đơn phải được bảo lãnh bởi người thân đang ở Úc thỏa điều kiện. Cụ thể:Người ấy phải là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Similar Posts