VISA 188A Diện Kinh Doanh Đổi Mới

Visa 188A – diện Kinh Doanh Đổi Mới là chương trình visa định cư tạm trú có thời hạn, là bước đệm để trở thành thường trú nhân cho những doanh nhân muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc hoặc có ý định muốn đầu tư/kinh doanh thật sự.

Quyền lợi

 • Cùng gia đình sinh sống và làm việc tại Úc trong thời hạn 5 năm
 • Được phép gia hạn visa thêm 2 năm, như vậy tổng cộng thời gian là 7 năm
 • Được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại đây hoặc mua lại doanh nghiệp có sẵn.
 • Làm việc và học tập tại Úc.
 • Được tham gia khóa học với hơn 510 giờ tiếng Anh miễn phí.
 • Tự do du lịch trong và ngoài nước Úc trong thời hạn thị thực còn hiệu lực.
 • Bảo lãnh thân nhân tới Úc nếu thỏa điều kiện yêu cầu dành cho người đi kèm.
 • Có thể xin cấp visa 888A để định cư lâu dài nếu thỏa điều kiện được quy định.

Yêu cầu:

 • Dưới 55 tuổi (Có ngoại lệ)
 • Là chủ doanh nghiệp hoặc cổ đông góp vốn có tham gia quản lý công ty.
 • Chứng minh quá trình kinh doanh tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp đạt doanh thu tối thiểu 750,000 AUD ở 2 năm trong 4 năm gần nhất
 • Tổng tài sản tối thiểu: 1,250,000 AUD (Khoảng 21 tỷ đồng)
 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong Thang điểm Di trú Úc
 • Được 1 tỉnh Bang tại Úc bảo lãnh

Similar Posts