VISA 188B Diện Đầu Tư

Visa 188B – diện Đầu tư là chương trình visa định cư tạm trú có thời hạn, nhằm mục đích thu hút những nhà đầu tư nước ngoài nhập cư vào Úc để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. 

Quyền lợi:

 • Nhận được lãi suất đều đặn
 • Cả gia đình được sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Úc.
 • Con cái được học miễn phí đến hết lớp 12 tại trường công lập.
 • Tự do đi lại giữa Việt Nam và Úc.
 • Được cấp visa định cư Úc vĩnh viễn 888B khi thỏa điều kiện kinh doanh và cư trú

Yêu cầu:

 • Dưới 55 tuổi
 • Tổng tài sản ít nhất là 2,500,000 AUD
 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong Thang điểm Di trú Úc
 • Được 1 tỉnh Bang tại Úc bảo lãnh
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đầu tư hoặc quản lý doanh nghiệp Đầu tư một khoản tài chính là 2,500,000 AUD, gồm:
  • a. 20% vào quỹ đầu tư (500,000 AUD)
  • b. 30% vào các công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (750,000 AUD) 
  • c. 50% đầu tư cân bằng vào các quỹ được quản lý phát triển tài sản (1,250,000 AUD) 

Similar Posts