TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ MỞ RỘNG KINH DOANH HOÀN HẢO
(Elite Global Business and Investment Consultant)

Cùng với đội ngũ chuyên gia tài chính kinh tế, phạm vi hoạt động toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, hợp tác với các tập đoàn thế giới, chúng tôi hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ về mở rộng kinh doanh:

  • Thiết lập nền tảng và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cho sự tăng trưởng
  • Chiến lược tiếp cận thị trường và mở rộng kinh doanh
  • Giải pháp kết hợp đầu tư mở rộng quy mô và định cư cùng gia đình
  • Giải pháp tăng trưởng đầu tư dài hạn và bền vững

 

THIẾT KẾ, LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC THI LỘ TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ LÝ TƯỞNG
(Elite Global Immigration Strategic Planning)

Một bản kế hoạch lộ trình đầu tư định cư toàn diện và phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tỷ lệ thành công của hồ sơ đầu tư định cư.
Tại 24H Global, khách hàng cùng gia đình được hướng dẫn trực tiếp và toàn diện từ các chuyên gia, hỗ trợ thiết lập hồ sơ hoàn chỉnh và thực thi lộ trình đầu tư định cư chuyên biệt và lý tưởng.

 

 

THAM VẤN LUẬT QUỐC TẾ TOÀN DIỆN
(Elite Global Lawyers and Advisers)

Khách hàng cùng gia đình được tham vấn luật quốc tế trực tiếp và toàn diện từ đội ngũ luật sư di trú, chính quyền bang gồm: Thiết lập hồ sơ, soạn thảo và giải trình các giấy tờ pháp lý; phân tích và đề xuất giải pháp về các rủi ro pháp lý tiềm ẩn; tư vấn luật và thông lệ quốc tế; đại diện theo uỷ quyền của khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh;… đảm bảo tối ưu thành công trong thời gian ngắn nhất.