VISA 190 Úc Diện Tay Nghề Bảo Lãnh Bang

Visa 190 thuộc nhóm visa tay nghề Úc, là một loại thị thực dành cho những người lao động quốc tế có chuyên môn trong các lĩnh vực được liệt kê trong danh sách nghề định sẵn của Úc, và được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc đề cử.

Quyền lợi:

 • Đây là loại visa tay nghề Úc có thường trú ngay lập tức
 • Đương đơn được lưu trú ở Úc với tư cách là thường trú nhân.
 • Được làm việc và tham gia học tập tại Úc.
 • Đương đơn và người đi kèm (nếu có) có thể ghi danh vào các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc – Medicare.
 • Được tự do du lịch trong và ngoài nước Úc trong 5 năm. Sau mỗi 5 năm, đương đơn có thể gia hạn thường trú (RRV – Resident Return visa) để được tiếp tục.
 • Đương đơn có thể bảo lãnh thân nhân thỏa điều kiện cùng sang Úc.

Yêu cầu:

 • Dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn.
 • Nghề nghiệp thuộc danh sách nghề (skilled occupation list).
 • Vượt qua kỳ thẩm định kỹ năng tay nghề (skill assessment).
 • Đạt ít nhất 65 điểm theo thang điểm di trú
 • Được chính quyền tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc đề cử trước khi nộp hồ sơ
 • Tiếng Anh đạt ít nhất 6.0 IELTS, PTE 50.

Similar Posts