VISA Start-Up CANADA

VISA Start-Up CANADA

Visa Canada Diện Khởi Nghiệp (Start-Up Visa) là chương trình định cư dành cho ứng viên có mong muốn được khởi nghiệp kinh doanh và cùng gia đình sinh sống và làm việc tại Canada. Khách hàng cùng gia đình có toàn quyền sinh sống với tư cách thường trú nhân vĩnh viễn mà không…