Visa 888– Diện thường trú vĩnh viễn

Visa 888 – Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (thường trú) là visa tiếp nối của dòng visa 188A 188B 188C Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (tạm trú) để chuyển đương đơn thành thường trú nhân ở Úc.

Để nộp hồ sơ visa 888, nhà đầu tư là người đã nắm giữ visa 188A, 188B, 188C và đã thực hiện các cam kết đầu tư kinh doanh của mình, nghĩa là:

 • Diện đầu tư kinh doanh 188A: cơ sở kinh doanh bạn ở Úc đã đạt được các tiêu chí về doanh số, vốn đầu tư, thuê mướn lao động.
 • Diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư, chứng khoán 188B hoặc 188C: bạn đã duy trì các khoản đầu tư vào trái phiếu, quỹ đầu tư … trong 4 năm như cam kết.

Thời hạn và quyền lợi Visa 888

 • Visa 888 là visa thường trú vĩnh viễn được cấp cho cả gia đình kèm theo trong visa tạm trú 188A, 188B, 188C trước đó.
 • Con cái được học hành miễn phí lớp 1-12
 • Cả gia đình được hưởng hệ thống y tế miễn phí và tốt nhất thế giới.
 • Được quyền bảo lãnh người thân
 • Được quyền thi lên quốc tịch Úc nếu hội đủ điều kiện

Điều kiện Visa 888:

 • Nhà đầu tư cần được tiểu bang nơi bạn đang đầu tư, kinh doanh và định cư chấp thuận bảo lãnh/tiến cử trước khi nộp hồ sơ visa thường trú 888 cho Bộ Di Trú Úc
 • Nhà đầu tư cam kết tiếp tục duy trì các hoạt động đầu tư, kinh doanh ở Úc
 • Điều kiện riêng đối với 188A
 • Thời gian sống ở Úc: trong 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ PR visa 888, bạn có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 50% thời gian (tức là 366 ngày)
 • Doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh của Nhà đầu tư ở Úc đã hoạt động được ít nhất là 2 năm
 • Nhà đầu tư đạt các tiêu chí về doanh số, số vốn đầu tư, tài sản cá nhân và điều kiện thuê mướn lao động Úc trong hoạt động kinh doanh của mình
 • Điều kiện riêng đối với 188B, 188C
 • Thời gian sống ở Úc: trong suốt 4 năm tạm trú khi bạn có visa đầu tư 188B, 188C Nhà đầu tư có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 2 năm (tức là 731 ngày) đối với 188B hoặc 160 ngày đối với 188C
 • Nhà đầu tư đã duy trì các khoản đầu tư trong suốt thời gian 4 năm theo cam kết của visa

 

Để tìm hiểu thêm thông tin, Quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể lộ trình đầu tư phù hợp với điều kiện tài chính, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu nhất, mang cả gia đình sang Úc định cư.

Gọi ngay Hotline 1900 2044 hay 0902 813 188 (Mrs. Trang) để đăng ký trực tiếp.