Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn và gia đình cho những lựa chọn tối ưu nhất

Trao đổi cùng chuyên gia

0902 813 188

Nhận tư vấn

Hotline
Thời gian

Mon-Sat: 9.00-18.00

PRELIMINARY BUSINESS MIGRATION CHECKLIST

THÔNG TIN DI TRÚ SƠ BỘ VỀ KINH DOANH

FOR INTERNAL USE - MIGRATION AGENT TO VERIFY

PHỤC VỤ NỘI BỘ - CƠ QUAN DI TRÚ XÁC MINH

DOES THE CLIENT/VỀ PHÍA KHÁCH HÀNG

1. OWN A BUSINESS/SỞ HỮU MỘT DOANH NGHIỆP?

(Minimum 30% ownership/Sở hữu tối thiểu 30%)

Không

2. BUSINESS TURN OVER PER YEAR/DOANH THU DOANH NGHIỆP HẰNG NĂM:

Không

Không

3. IF NO BUSINESS, CAN THEY INVEST AUD $1,500,000?

Không

4. HAVE THEY BEEN TO AUSTRALIA?

Không

5. IS THE BUSINESS OWNER LESS THAN 55 YEARS OLD?

Không

6. DO THEY HAVE ANY CHILDREN?

Không